SMS OTP หรือ SMS One-Time-Password คือ รหัสผ่านสำหรับ Two-Factor Authentication ไม่ว่าจะเป็นการ Login เข้าสู่ระบบ, ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ยืนยันการชำระเงินบัตรเครดิต และอื่นๆ โดยระบบ SMS OTP จะทำการสุ่มรหัสผ่านผ่านขึ้นมา 1 ชุดและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ส่งไปยังมือถือของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันตัวตน ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง SMS OTP ?

  • ป้องกันการแอบอ้างเข้าสู่ระบบจากบุคคลอื่น หรือ การมั่วสุ่มรหัสผ่าน
  • ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการทำ Two-Factor Authentication ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
  • ปลอดภัยมากกว่าระบบ Fix Password
  • ไม่จำเป็นต้องจำรหัส SMS OTP
  • รหัสผ่านสามารถใช้ได้ครั้งเดียว เมื่อมีการร้องขอรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านเก่าจะหมดอายุและสุ่มรหัสผ่านใหม่ทันที
  • ง่ายต่อการใช้งานและการจัดการ

SMSMKT SMS OTP พร้อมให้บริการแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และใช้งานง่าย สามารถใช้งานระบบ SMS OTP ได้ภายใน 30 นาที และไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม ทาง SMSMKT มีระบบการจัดการระบบ SMS OTP ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีชนิดของ SMS OTP ต่างๆให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การสุ่มรหัสผ่านอย่างเดียว หรือ Key-Value Matching ตรวจสอบแบบจับคู่   สนใจบริการ Click

เริ่มใช้งาน SMS Marketing เพื่อธุรกิจวันนี้Register
phone

ic_callcenterสนใจบริการ ติดต่อฝ่ายขายโทร 02-217-7900 # 213 - 217