SMS Voting เป็นการนำ SMS ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การโหวต เกม การสร้างโพล สำรวจความคิดเห็น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรามักจะเห็นกันบนสื่อในหลาย ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อบนอินเตอร์เน็ท แต่ปัจจุบันได้มีการนำสื่อ SMS หรือ ข้อความสั้น เข้ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่ได้รับผลตอบกลับที่รวดเร็ว และมาจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริง แถมยังให้ประโยชน์ในด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

sms-voting

บริการ SMS Vote ใช้งานได้กับหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร งานeventต่าง ๆ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยคุณสามารถนำบริการ SMS Vote นี้ไปใช้ร่วมกับกิจกรรมในหลากหลายประเภทธุรกิจนี้ได้ เช่น

  • สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เพื่อให้ผูฟัง หรือผู้ชมร่วมเล่นเกม หรือโหวตในหัวข้อที่ทางสถานีจัดขึ้น
  • บริษัท องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโพล สำรวจความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนำผลเหล่านี้มาช่วยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาหัวข้อเรื่องนั้น ๆ
  • งาน event ต่าง ๆ เพื่อใช้สำรวจผลการจัดงาน เพื่อนำไปประเมินผลสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไปได้
  • ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ SMS Vote เพื่อกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ เช่น เล่นเกมและใช้ระบบ SMS vote นี้ สุ่มจับผู้โชคดีเพื่อแจกของรางวัล

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนจากกการใช้บริการ SMS Voting

  • ช่วยสร้างกิจกรรมที่ดีทั้งภายในองค์กร และกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก SMS Vote มาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยสร้างรายได้จาก SMS Vote เหล่านี้ กลับไปยังผู้ใช้บริการด้วย
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ทำให้องค์กรดูทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี
  • เป็นช่องทางที่ช่วยรับข้อมูล และผลตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นสื่อที่ช่วยประหยัดแรงงานพนักงานในการทำการสำรวจทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

ด้วยประโยชน์ที่มากมายของ SMS Voting นี้ ทำให้ในหลาย ๆ ประเภทธุรกิจ ได้นำ SMS มาเป็นตัวช่วย หรือ เป็นสื่อกลาง ในการสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกับภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร เพราะคุณสมบัติ ที่รองรับได้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ การสร้างหัวข้อโหวต การประเมินผลโหวตจากระบบ การเก็บข้อมูล ของผู้ร่วมโหวต หรือสมาชิก และการสุ่มจับผู้โชคดี สิ่งเหล่านี้ นับเป็นตัวช่วย ที่มีประสิทธภาพ และได้รับผลตอบกลับที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้บริการ SMS Voting จึงถือเป็นสื่อที่ทันสมัย และได้รับความนิยมอย่างมาก ในปัจจุบัน

เริ่มใช้งาน SMS Marketing เพื่อธุรกิจวันนี้Register
phone

ic_callcenterสนใจบริการ ติดต่อฝ่ายขายโทร 02-217-7900 # 213 - 217