SMS Billing คืออะไร

คือ การเก็บเงินรูปแบบใหม่ สามารถเก็บค่าบริการ ค่าสมาชิกได้จากเครือข่ายมือถือ ซึ่งเป็นวิธีการเก็บค่าบริการที่สะดวกรวดเร็วมากที่สุด วิธีหนึ่ง และกำลังเป็นที่นิยมของ ผู้ที่ให้บริการทางเว็บไซต์ เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้บริการไม่ต้องการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย sms-billing

ทำไมต้องเป็น Piesoft SMS Billing

เนื่องจากบริษัทพายซอฟท์มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาโปรแกรมมาตรฐานสากลและ เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบริการเสริมบนมือถืออันยาวนาน ท่านจึงสามารถเชื่อใจคุณภาพและ บริการของทางบริษัทได้ เหตุผลที่ต้องใช้บริการ Piesioft SMS Billing

 • – เป็นช่องทางในการเก็บรายได้ ค่าบริการ ค่าสมาชิก อีกทางหนึ่งที่ รวดเร็วและสะดวกกับผู้ใช้งาน
 • – มีความเสถียรภาพของระบบสูง ซึ่งมาจากระบบ Hardware และ software ที่มีประสิทธิ์ภาพสูง และระบบมีความรวดเร็วเนื่องจากถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างยาวนาน
 • – การจ่ายส่วนแบ่งที่รวดเร็ว และแน่นอน
 • – มีบริการหลังการขายที่ดี ที่พายซอฟท์เราไม่เพียงแต่การขายและการเปิดให้บริการ เรายังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ซึ่งเรามีแผนกดูแลลูกค้า SMS คอยดูแลท่านตลอดเวลาเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาว
 • – มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ ด้าน SMS มาอย่างยาวนาน และสามารถให้คำปรึกษาการเชื่อมต่อโปรแกรมได้

ประโยชน์จากการใช้ระบบ SMS Billing

 1. สร้างช่องทางการเก็บค่าบริการที่สะดวก และรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น กลุ่มวัยรุ่น หรือผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
 2. เป็นช่องทางการหารายได้เสริมให้กับผู้ใช้บริการ

การบริการจากพายซอฟท์

 1. ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้ SMS Billing
 2. บริการเครื่อง Server ที่ใช้ประมวลผลในการให้บริการ SMS Billing
 3. ให้บริการหมายเลข SMS
 4. บริการระบบ SMS Billing ซึ่งจะประกอบไปด้วย
  • 4.1 ระบบการเชื่อมต่อ ระบบระหว่างเว็บไซต์ผู้ใช้บริการ กับ SMS billing Gateway
  • 4.2 ระบบรายงานรายได้ของ partner ผ่าน web based application
 5. คู่มือวิธีการเชื่อมต่อโปรแกรมให้กับ partner
 6. ติดตั้งระบบ SMS Billing ทั้งหมด
 7. การดูแลระบบ SMS Billing ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
 8. ในกรณีที่มีปัญหาการใช้งานระบบ SMS Billing พายซอฟท์จะเป็นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชม.
 9. จัดแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับ partner